O nas…

Pomysł utworzenia gimnazjum dojrzewał od początku przemian, jakie nastąpiły w związku z wprowadzoną w Polsce reformą oświatową . Rozpoczęliśmy  działalność 1 września 1999 roku. Przez pierwsze dwa lata nasza szkoła znajdowała się w jednym budynku ze szkołą podstawową. W 2001 r. wprowadziliśmy się do nowego obiektu. W 2006 r. gimnazjum otrzymało zaszczytne imię Jana Pawła II. Do naszej placówki dowożona jest młodzież z terenu całej gminy.

Dziś dysponujemy 13 pracowniami. Uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z najnowszego sprzętu multimedialnego, pomocy naukowych, które uatrakcyjniają proces nauczania . Nad rozwojem wychowanków pracuje wykwalifikowana kadra dydaktyczna.

Oferujemy wiele możliwości. Uczniowie mają szanse zaprezentować swoją wiedzę i umiejętności, uczestniczyć w projektach naukowych i konkursach oraz rozwijać zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych. Powodzeniem cieszą się wyjazdy do teatru, kina  i filharmonii. Miłośnicy turystyki maja okazję wcielić w życie marzenia o wspólnej przygodzie podczas bliższych i dalszych wycieczek, czy wyjazdach: na Euroweek i na “zieloną szkołę”.  W ramach wychowania fizycznego klasa pierwsza uczestniczy w zajęciach na basenie, a od roku szkolnego 2015/16 będzie uczyć się tańca towarzyskiego  i nowoczesnego.  Realizujemy projekty w ramach Białobrzeskich Inicjatyw Edukacyjnych.

Dodatkowy atutem naszej szkoły jest prężnie działająca 1 Drużyna Harcerska im. Andrzeja Małkowskiego.

Wychowankowie aktywnie współtworzą wizerunek gimnazjum. Samorząd uczniowski organizuje wiele imprez integrujących społeczność szkolną. Nasze gimnazjum zaznacza swoją obecność w różnych środowiskach poprzez absolwentów, którzy z powodzeniem podejmują naukę w szkołach średnich .

Różnorodne profile działalności jednoczą wartości reprezentowane przez osobę naszego Patrona- Jana Pawła II. Staramy się kształtować w naszych uczniach postawy patriotyzmu, otwartości wobec świata, empatii, gotowości do współpracy z innymi i kreatywności .

Misja Szkoły

Nasza szkoła – kierując się słowami Patrona św. Jana Pawła II :

- mocą swego posłannictwa kształtuje władze umysłowe,

- rozwija zdolność wydawania prawidłowych sądów,

- wprowadza w dziedzictwo kultury wytworzonej przez przeszłe pokolenie,

- kształci zmysł wartości,

- przygotowuje do życia zawodowego,

- sprzyja dyspozycjom do wzajemnego zrozumienia się.

Wizja Szkoły

w naszej szkole :

 • zapewnia się wszechstronny rozwój  powierzonych nam uczniów,
 • dostrzega się i docenia potencjał każdego ucznia,
 • rozpoznaje się talenty uczniów i wspiera ich rozwój,
 • pomaga się uczniom o mniejszych możliwościach,
 • kreuje się postawy patriotyczne i obywatelskie,
 • wychowuje się do wartości-cała społeczność ceni takie wartości jak miłość, przyjaźń, prawda,
 • kształtuje się cechy takie jak pracowitość, wytrwałość, odpowiedzialność,
 • panuje przyjazna atmosfera, a uczniowie czują się bezpiecznie,
 • rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły,
 • wspiera się uczniów w wyborze dalszej drogi kształcenia,
 • otacza się opieką osoby niepełnosprawne.

Tą informację opublikował Antoni Kluz dnia 9 Październik 2009 o godz. 20:08.