Wojewódzkie Zawody w BRD

kategoria: Aktualności Autor: Antoni Kluz

2019-06-03 07.19.2730 maja w Tryńczy odbyły się eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym szczebla wojewódzkiego. Reprezentanci naszej szkoły w składzie: Adrian Socha, Dominika Róża Wierzbińska i Hubert Woźniak którzy wygrali zawody powiatowe, zajęli wysokie XI miejsce. Gratulacje!!! Opiekun Antoni Kluz

I i II MIEJSCE w LIDZE LEKKOATLETYCZNEJ

kategoria: Aktualności, Sport i turystyka Autor: Antoni Kluz

LA12019.jpgLA1 201917 maja 2019 roku na obiektach białobrzeskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego odbył się Finał Powiatowej Ligii Lekkoatletycznej dziewcząt i chłopców.

Nasi gimnazjaliści startowali w następujących konkurencjach: biegi na 100m, 300m, 600m, 1000m, skok w dal, rzut oszczepem, pchnięcie kulą i sztafeta 4×100m.

Reprezentanci naszego gimnazjum spisali się bardzo dobrze. Dziewczęta zajęły I miejsce a chłopcy II miejsce w powiecie. Indywidualnie najlepszy wynik w zawodach w grupie dziewcząt uzyskała Kinga Bagienko w pchnięciu kulą, a w kategorii chłopców Tomasz Rupar  w biegu na 100m.

Skład zespołu dziewcząt: Kinga Bagienko, Klaudia Biały, Aleksandra Fus, Weronika Grzesik, Natalia Kubis, Oliwia Kula, Julia Markowicz, Paulina Markowicz, Dominika Nawrot, Patrycja Puczkowska, Zuzanna Rosół, Anna Rydzik, Dominika Wierzbińska, Urszula Wierzbińska i Gabriela Wikiera.

Skład zespołu chłopców: Mikołaj Cebulak, Adrian Dąbek, Sylwester Fołta, Kacper Leja, Maciej Leja, Dominik Markowicz, Sebastian Niemiec, Kacper Panek, Konrad Peszek, Michał Piekarz, Błażej Porębny, Tomasz Rupar, Patryk Rejman, Hubert Wojtyna, Hubert Woźniak.

Opiekunowie:  A. Wojnar i S. Piwowar

O bezpieczeństwie w szkole

kategoria: Aktualności Autor: Antoni Kluz

Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białobrzegach przypomina, że w szkole obowiązują procedury działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom. Obowiązek taki nakładają Statut Szkoły i obowiązujące
w szkole regulaminy oraz
istniejące przepisy prawa:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2003 Nr 6, poz. 69 z późn. zm.). Ostatnia zmiana: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach – D. U. Nr 161, poz. 968)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1132)

Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (tekst jednolity ‐ Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109; z późn. zm.).

Ustawa Kodeks Postępowania Cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

(Dz. U. z dnia 1 grudnia 1964 r., Nr 43 poz. 296). Ostatnia zmiana: Ustawa z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy ‐ Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Tekst jednolity obowiązuje od 3 maja 2012.

Ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r. (tekst jednolity ‐ Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55; z późn. zm.) Ostatnia nowelizacja z dnia 8 kwietnia 2010 r. ‐ o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 529).

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami ‐ ostania zmiana: Ustawa z 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz. U. z 2009 r. Nr 144, poz. 1175),

Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485; z późniejszymi zmianami). Ostatnia zmiana: Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2010 r. Nr 213, poz.1396) ‐ data wejścia w życie i obowiązywania – 27 listopada 2010 r.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 z późniejszymi zmianami). Ostatnia zmiana: Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2009 r. Nr 131, poz.1076)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226)

Kodeks Karny (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2011 nr 139, poz. 814). Data wejścia w życie i obowiązywania – 30 kwietnia 2012r.

§ 2 pkt 2 rozporządzenia MEN z 31 października 2018 r.

XII Konkurs Języka Angielskiego dla Szkół Podstawowych

kategoria: Aktualności Autor: Antoni Kluz

KONKURS Z ANGIELSKIEGOXII Konkurs Języka Angielskiego dla Szkół Podstawowych  Gminy Białobrzegi rozstrzygnięty!

29 kwietnia  w naszym gimnazjum po raz 12 odbył się konkurs „Polish Your English” – „Szlifuj angielski” przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych naszej gminy. Dziękujemy Paniom anglistkom: Annie Skrobacz, Barbarze Mach, Katarzynie Szczepańskiej, Edycie Kiełb, Dominice Cisek za przygotowanie uczniów do udziału w tym konkursie. Konkurs sprawdzał znajomość słownictwa i funkcji językowych oraz umiejętność czytania ze zrozumieniem. Wszyscy uczestnicy wykazali się znakomitą wiedzą, a trzy najlepsze wyniki zdobyli: Kiełb Martyna – I miejsce, Piasecki Kamil – II miejsce, Mulak Jakub – III miejsce. Wszyscy, niezależnie od wyniku, otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Uczestnikom i ich nauczycielom serdecznie gratulujemy!