Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców od 2016
1. Anna Kiełb  - przew.
2. Piotr Miara – sekretarz
3. Agata Majkut – skarbnik
4. Alicja Rejman – członek prezydium
5. Dariusz Dyrda – członek prezydium

Komisja Rewizyjna od 2016
Grzegorz Gil – przewodniczący
Katarzyna Ślimak – sekretarz
Agnieszka Kochman – członek

Rada Rodziców utrzymała wysokość składek na poziomie : I dziecko 30 zł, II  - 25 zł, wpłaty można dokonywać w sekretariacie szkoły.

————————————————————————————–
Prezydium Rady Rodziców 2013-2016
1. Katarzyna Kubis-Ciupińska  - przew.
2. Sabina Olechowska             – z-ca przw.
3. Elżbieta Golenia                  - sekretarz
4. Barbara Ilasz                       – skarbnik
5. Elżbieta Kukulska                - członek prezydium


Komisja Rewizyjna 2013-2016
Przewodnicząca  - Alina Olechowska,
członek               – Agnieszka Świętoniowska
Członek               – Ewa Rzepka

.

UCHWAŁA Nr 2/2013/2014/RR

.
Walnego Zebrania Rady Rodziców przy Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II  w Białobrzegachz dnia 19 września 2013 roku
w sprawie: ustalenia wysokości składki na rzecz Rady Rodziców na rok szkolny 2013/2014

Na podstawie art. 37 Regulaminu Rada Rodziców przy  Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II  w Białobrzegach   uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się  składkę na rzecz Rady Rodziców w wysokości: I dziecko – 30 zł, II dziecko- 25 zł, III dziecko i następne –  zwolnione.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Prezydium Rady Rodziców.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący zebraniaMarian Kurek


Tą informację opublikował Antoni Kluz dnia 2 Październik 2013 o godz. 7:18.