O bezpieczeństwie w szkole

kategoria: Aktualności Autor: Antoni Kluz

Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białobrzegach przypomina, że w szkole obowiązują procedury działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom. Obowiązek taki nakładają Statut Szkoły i obowiązujące
w szkole regulaminy oraz
istniejące przepisy prawa:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2003 Nr 6, poz. 69 z późn. zm.). Ostatnia zmiana: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach – D. U. Nr 161, poz. 968)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1132)

Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (tekst jednolity ‐ Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109; z późn. zm.).

Ustawa Kodeks Postępowania Cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

(Dz. U. z dnia 1 grudnia 1964 r., Nr 43 poz. 296). Ostatnia zmiana: Ustawa z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy ‐ Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Tekst jednolity obowiązuje od 3 maja 2012.

Ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r. (tekst jednolity ‐ Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55; z późn. zm.) Ostatnia nowelizacja z dnia 8 kwietnia 2010 r. ‐ o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 529).

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami ‐ ostania zmiana: Ustawa z 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz. U. z 2009 r. Nr 144, poz. 1175),

Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485; z późniejszymi zmianami). Ostatnia zmiana: Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2010 r. Nr 213, poz.1396) ‐ data wejścia w życie i obowiązywania – 27 listopada 2010 r.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 z późniejszymi zmianami). Ostatnia zmiana: Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2009 r. Nr 131, poz.1076)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226)

Kodeks Karny (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2011 nr 139, poz. 814). Data wejścia w życie i obowiązywania – 30 kwietnia 2012r.

§ 2 pkt 2 rozporządzenia MEN z 31 października 2018 r.

XII Konkurs Języka Angielskiego dla Szkół Podstawowych

kategoria: Aktualności Autor: Antoni Kluz

KONKURS Z ANGIELSKIEGOXII Konkurs Języka Angielskiego dla Szkół Podstawowych  Gminy Białobrzegi rozstrzygnięty!

29 kwietnia  w naszym gimnazjum po raz 12 odbył się konkurs „Polish Your English” – „Szlifuj angielski” przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych naszej gminy. Dziękujemy Paniom anglistkom: Annie Skrobacz, Barbarze Mach, Katarzynie Szczepańskiej, Edycie Kiełb, Dominice Cisek za przygotowanie uczniów do udziału w tym konkursie. Konkurs sprawdzał znajomość słownictwa i funkcji językowych oraz umiejętność czytania ze zrozumieniem. Wszyscy uczestnicy wykazali się znakomitą wiedzą, a trzy najlepsze wyniki zdobyli: Kiełb Martyna – I miejsce, Piasecki Kamil – II miejsce, Mulak Jakub – III miejsce. Wszyscy, niezależnie od wyniku, otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Uczestnikom i ich nauczycielom serdecznie gratulujemy!

Powiatowe Zawody BRD

kategoria: Aktualności Autor: Antoni Kluz

IMG_4018 (2)IMG_4051 — kopiaWczoraj w naszej szkole odbył się Powiatowy Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowm. Składał się on z testów (przepisy i skrzyżowania), pierwsza pomoc i jazda na torze sprawnościowym. Wystartowały cztery drużyny, pierwsze m-ce w kategorii szkół podstawowych zajęła  szkoła z Albigowei, a w kategorii starszej zwyciężyła drużyna naszego gimnazjum w składzie : Dominika Wierzbińska, Adrian Sosha i Hubert Woźniak. Najlepszym zawonikiem Turnieju został Hubert Woźniak. Gratulacje!!! Opiekun Antoni Kluz

Życzenia Świąteczne

kategoria: Aktualności Autor: Antoni Kluz

wielkanoc królikNiech Zmartwychwstanie Pana przyniesie radość, umocni nadzieję i wiarę
w życie wieczne…
Zdrowych, radosnych Świąt Wielkanocnych spędzonych
w gronie rodzinnym życzy społeczność Gimnazjum