ZAKOŃCZENIE OSTATNIEGO ROKU SZKOLNEGO W GIMNAZJUM

kategoria: Aktualności

Kończymy rok szkolny 2018/2019. Jest to wydarzenie historyczne i jako takie chciałabym aby było zapamiętane, ponieważ po 20 latach istnienia zamykamy pewien etap … Dziś przywołujemy wspomnienia lat minionych w tej szkole… To ostatnia lekcja w gimnazjum…

Reforma oświaty wprowadzona została za rządów premiera Jerzego Buzka, gdy Prezydentem Rzeczpospolitej był Aleksander Kwaśniewski, Ministrem Edukacji Narodowej – Mirosław Handke, Wójtem Gminy Białobrzegi – Franciszek Masłoń, a Przewodniczącą Rady Gminy – Halina Golenia. Rada Gminy Białobrzegi Uchwałą nr VI/36/99 założyła Publiczne Gimnazjum nr 1 w Białobrzegach. Nazwa ta była obowiązującą do 2005 roku, kiedy to społeczność szkoły: Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców
i Samorząd Uczniowski zgodnie wystąpiła do Rady Gminy o nadanie naszej szkole chlubnego imienia Jana Pawła II. 30 grudnia 2005r. Rada Gminy podjęła uchwałę nadającą naszej szkole nazwę: Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białobrzegach. Odtąd nauka, wychowanie do wartości skupione było wokół myśli i nauczania tego wielkiego Polaka.

Pierwsze dwa lata istnienia gimnazjum upłynęły nam w gościnnych murach Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza. Decyzją Rady Gminy i Wójta na terenie Białobrzegów miało być jedno gimnazjum do którego dowozi się uczniów z całej gminy. Nasi pierwsi uczniowie będąc w trzeciej klasie doświadczyli komfortu nowego budynku, który wyrósł na naszych oczach w przeciągu niespełna roku. Cieszyliśmy się wszyscy – ówczesna pani dyrektor Danuta Grad, uczniowie i my – nauczyciele. Kolejnym krokiem do poprawy warunków nauczania było wybudowanie nowoczesnej hali sportowej – świetnie wyposażonej, dostosowanej do uprawiania wielu dyscyplin. Służy ona nie tylko uczniom naszej Szkoły
i Zespołu Szkół ale również wielu grupom sportowców amatorów tej gminy i sąsiednich.

W historii naszej szkoły było 1789 uczniów, gabinet i archiwum skrywają 216 dzienników lekcyjnych, wiele teczek z arkuszami ocen, dokumentami przebiegu nauczania i wychowania. To nasza szkolna historia… Nie zabrakło w niej wydarzeń radosnych: wielu świadectw z paskiem, sukcesów uczniów na konkursach, olimpiadach, w sporcie, śpiewie; wycieczek, wyjazdów na Euroweek, Zieloną Szkołę,
a także wielu działań harcerskich. Byliśmy gospodarzami konkursów dla uczniów naszej gminy – dwunastu edycji konkursu języka angielskiego Polish Your English, konkursu matematycznego, dziesięciu edycji powiatowego konkursu historycznego. Zespół nauczycieli, od lat pracujących razem, to w tej chwili, można bez cienia przesady powiedzieć, grupa zaprzyjaźnionych ludzi. My – nauczyciele, cieszyliśmy się swoim towarzystwem na naszych nauczycielskich wycieczkach, wyjazdach do teatru, kina, dzieliliśmy się naszymi radościami, gdy przychodziły na świat nasze dzieci, wnuki…; wspieraliśmy w chwilach porażki i smutku, gdy odchodzili nasi najbliżsi. Z chęcią przychodziliśmy tu pracować mając wsparcie we wspaniałych dyrektorach: pani Danucie Grad – która od początku istnienia gimnazjum tj. od 1999 do 2012r. była naszą szefową. Życzliwą, pełną kultury, poszanowania wszystkich uczniów i pracowników. Gdy zdecydowała przejść na emeryturę dyrektorem został pan Marian Kurek – nauczyciel z naszego grona. 5 lat jego dyrektorowania to czas, w którym mieliśmy poczucie wsparcia jako pracownicy, a i nasi uczniowie czuli się bezpiecznie w szkole zarządzanej przez pana Kurka. Dwa ostatnie lata Gimnazjum mnie było dane być dyrektorem tej szkoły. Dziś nadszedł czas zakończenia działalności gimnazjum. Nasi uczniowie wybrali dalszą drogę – szkoły branżowe, średnie, licea. Życzymy Wam sukcesów, spotkania życzliwych ludzi, rozwijania pasji i zdolności. Nie zmarnujcie talentów, którymi zostaliście obdarzeni. Moim Koleżankom i Kolegom – pracownikom tej szkoły dziękuję za wspólne 20 lat pracy, czas spędzony radośnie poza szkołą, za to, że każdy z Was wniósł coś dobrego  w życie szkoły, w moje życie… Dziękuję organowi prowadzącemu naszą szkołę – Gminie Białobrzegi, Panu Wójtowi Franciszkowi Masłoniowi za wszystkie lata troskliwej kurateli nad naszym gimnazjum. Radzie Gminy dziękuję za decyzje podejmowane dla dobra naszej społeczności.
Radzie Rodziców składam podziękowania za zaangażowanie w życie szkoły. Nie żegnamy się – mówimy „do widzenia”, bo przecież będziemy tu nadal, w tej gminie, w jej szkołach.

Lidia Welc – dyrektor Publicznego

Gimnazjum im. Jana Pawła II

Tą informację opublikował Antoni Kluz dnia 21 Czerwiec 2019 o godz. 10:13 w kategorii Aktualności.